free portfolio site templates

Wat Roodies jou kan bied...

Bestudeer die wye verskeidenheid vakke en buitemuurse aktiwiteite waaruit die Roodies kan kies.

Die Roodie-geskiedenis in 'n neutedop

Hoërskool Roodepoort is in 1952 gestig.  Die eerste skoolhoof van hierdie uitnemende instansie was mnr. J.W.C. Riekert.  Hy het vanaf 1952 - 1972 aan die stuur van die skool gestaan .  Vele sterk leiers het meneer Riekert opgevolg en die skool het in die laaste 65 jaar van krag tot krag gegaan.  Mnr. A.P.J. Heiberg was vanaf 1973 - 1980 Roodies se hoof, sy opvolgers was mnr. L.E. Wilken, mnr. J.P. Grobler, mnr F.J. Ueckermann, mnr H.L. Kruger, mev. E.A. Cronje, mnr. M. van der Merwe en mnr J.G. van Jaarsveldt.


In 2014 neem die beheerliggaam die besluit om Hoërskool Roodepoort as 'n parallel-medium skool aan te kondig.  Hierdie het voordelig getoon en die skool groei vanaf 2014 tot 2018 met reuse getalle.


In 2016 ontvang Hoërskool Roodepoort die Top Town School award!  Die matriekleerders van 2016 behaal 'n 100% slaagsyfer.


Die matriekleerders van 2017 behaal 'n slaagsyfer van 100%!


Die matriekleerders van 2018 behaal 'n 100% slaagsyfer!

Roodies Vandag

Hoërskool Roodepoort is 'n kragtige akademiese instansie wat effektief bestuur word.  Die aspekte wat ons uniek maak, is die uitnemende onderwysers en ander personeel. Die manier waarop daar moeite gedoen word om elke leerder, as individu, te bereik en te verryk, is 'n riem onder die hart.  


Deur ons akademiese, kulturele, sport-, leierskap- en sosiale programme poog die skool om 'n gebalanseerde leerders die lewe in te stuur.  Leerders wat die leiers van die toekoms sal wees.


Die gehalte akademiese onderrig wat by Roodies aangebied word lê die fondasie wat vir elke Roodie nodig sal wees om 'n stewige en kragtige toekoms te bou.


Die wêreld lê aan die voete van ons leerders wat, mettertyd, die leiers, wetenskaplikes, ekonome en kreatiewe impakmakers van ons land sal word. 


Ons is trots op ons uitnemende Roodie-familie!

Ons visie en missie...

Roodie Visie


Hoërskool Roodepoort streef daarna om die toonaangewende multi-kulturele skool in ons gemeenskap te wees, deur 'n optimale onderrig en ontwikkelingsomgewing aan ons leerders te bied, waarin hulle, hulle volle potensiaal kan bereik en sodoende eer, respek en 'n dieper begrip vir ons erfenis en gelowe te kweek.


Roodie Missie


Om gebalanseerde, stabiele, goed-toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale jong burgers, wat met selfvertroue die snelveranderende wêreld te kan aanpak, te onderrig, te ontwikkel en voor te berei deur volgehoue deelnemende samewerking van die gemeenskap, ouers, personeel en leerders.